Sprzedaż B2B

B2B, z angielskiego business to business, to skrót odnoszący się do transakcji pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Biznes dla biznesu to wszelkie relacje pomiędzy przedsiębiorstwami, a więc składane oferty, zamówienia, transakcje sprzedaży, płatności i tym podobne.

Sprzedaż B2B jest więc procesem realizacji sprzedaży pomiędzy jednym przedsiębiorstwem a drugim. Cały proces sprzedaży biznes dla biznesu obejmuje każdy etap zawierania transakcji, a więc zapytanie ofertowe, przygotowanie oferty, złożenie zamówienia, realizację zamówienia, sprzedaż, płatność oraz obsługę posprzedażową. B2B sprzedaż to zazwyczaj długoterminowe umowy współpracy lub jednorazowe długoterminowe projekty sprzedaży. Sprzedaż kanałem B2B wymaga więc spotkań handlowych, negocjacji i stałego kontaktu z klientem, aby w stu procentach spełnić jego oczekiwania wobec produktu lub usługi.

Modele sprzedaży B2B.


Wyróżnia się dwa podstawowe modele sprzedaży w systemie b2b. Jest to model aukcyjno – przetargowy, który charakteryzuje się zastosowaniem elektronicznych narzędzi negocjacji handlowych. Jest to wymiana danych za pomocą systemów wymiany informacji. W tym modelu porównywane są przede wszystkim ceny oferowane przez różnych dostawców tych samych produktów lub usług. Następnie poprzez zastosowanie narzędzi aukcyjnych wybierana jest najkorzystniejsza oferta. Kolejny model to model, tak zwany eProcurement, który jest jest elektronicznym systemem obsługi zaopatrzenia. Ważny jest tutaj przede wszystkim sposób organizacji procesów zaopatrzenia. Cały proces sprzedaży od momentu otrzymania przez dostawcę zlecenia, aż do ostatecznej realizacji płatności finalnie przez odbiorcę. W ramach tej wymiany danych z platformą B2B są katalogi elektroniczne oraz systemy informatyczne obsługujące zakupy.

Narzędzia sprzedaży wykorzystywane w B2B.


Wśród narzędzi wspomagających sprzedaż B2B znajdują się głownie podstawowe kanały komunikacji. Dużą rolę stanowią bezpośrednie spotkania handlowe czy biznesowe, na których sprzedawca może poznać wszystkie potrzeby klienta i lepiej go zrozumieć. Narzędziami sprzedaży w systemie biznesowym jest oczywiście również kontakt telefoniczny i mailowy. Nie można oczywiście zapomnieć o social mediach, które w dzisiejszych czasach stanowią podstawowe narzędzie marketingu i reklamy.

Strategia sprzedaży B2B.

Opracowanie strategii sprzedaży dla B2B jest niezbędnym krokiem do tego, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Bez właściwie określonej strategii i opracowanego procesu nasza sprzedaż nigdy nie przyniesie pożądanych wyników finansowych. Należy również jasno nakreślić swoje cele. Wszystkie podstawowe pytania i decyzje, jak na przykład czy proces sprzedaży B2B nie jest zbyt długi czy jak przewidzieć gorszy sprzedażowo czas wymagają szczegółowej analityki. Jasno postawione cele i zadania są prostsze w realizacji.

Sprzedaż B2B to rozwiązanie przynoszące wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, jednak w przeciwieństwie do B2C wymaga większego zaangażowania, czasu i pracy handlowców. Liczy się przede wszystkim wykorzystanie odpowiednich narzędzi sprzedaży i dążenie do postawionych zadań zgodnie ze strategią.