Reklamowi, czyli Kreatywni

Reklamowi, czyli Kreatywni.

Klaster kreatywny – szansa dla Szczecina?

W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost roli branży kreatywnej w rozwoju ekonomicznym i społecznym. Najszybciej rozwijające się miasta zdają sobie sprawę z tego, że warto inwestować
w infrastrukturę „kreatywną” i zachęcać ludzi do udziału w życiu „kreatywnym”. Takie miasta stają się celem dla utalentowanych ludzi.

W krajach, które są solidnie rozwinięte, robotników jest coraz mniej. Dziś najbogatszym miastem jest Londyn, potem Luksemburg, Monachium, Bruksela, Paryż czy Hamburg. I w tych miastach ponad
80 proc., a w Londynie 95 proc. zatrudnionych to ludzie pracujący w szeroko pojętym sektorze usług.
W Polsce mamy jeszcze dosyć niski udział usług, bo jeśli UE ma 80-90 proc., to my mamy 64 proc., ale np. znajdujemy się wśród dziesięciu czołowych eksporterów wzornictwa na świecie, a jego procentowy udział naszego kraju w globalnym rynku jest taki sam jak w Holandii czy Japonii. Polska co roku pnie się w rankingach, co może oznaczać ogromny potencjał drzemiący chociażby w dizajnie.

Szczecin miastem przemysłów kreatywnych…

Szczecin typowym miastem robotniczym już nie jest. Coraz więcej ludzi pracuje na stanowiskach nierobotniczych i jak się okazuje, to właśnie przemysły kreatywne są szansą na sukces zawodowy
i znalezienie swojego miejsca na rynku pracy dla wielu młodych ludzi z pomysłami. Ponadto, w USA zbadano, że każdy etat w sektorze przemysłów kreatywnych generuje trzy kolejne miejsca pracy w sektorach obsługi biznesu w danej aglomeracji. A to brzmi bardzo interesująco.

Zaczęło się od klastra reklamowego

Szczecińskie firmy kreatywne, zajmujące się reklamą, multimediami, grafiką, filmem, Internetem w czerwcu br. w ramach PIG stworzyły klaster reklamowy, który, jak się szybko okazało, stał się w swojej definicji zbyt wąski. Dla 22 firm naturalnym stało się rozwijanie przemysłu kreatywnego w Szczecinie.

Okazuje się, że mamy w regionie firmy, które na polu kreatywnym odnoszą wielkie sukcesy, dlatego tak ważne jest aby zjednoczyć aktywnych i najlepszych – tłumaczy Maciej Borowy, przewodniczący Klastra Kreatywnego. Rozwój Przemysłów Kreatywnych to ogromna szansa dla Szczecina, zapraszamy kreatywnych do współpracy – dodaje Maciej Borowy.

Klaster zmierza do integracji lokalnych firm z branży reklamowej, mediowej, poligraficznej, multimedialnej, a także do wykorzystania ogromnego potencjału szczecińskiego biznesu w dziedzinie animacji cyfrowej, dizajnu, efektów specjalnych czy multimediów. Do grona klastra dołączyli stabilni partnerzy biznesowi i liderzy branży, którzy konsekwentnie realizują swoje strategie ekspansji nakierowanej na rozwój.

Z jednej strony innowacyjność przemysłu kreatywnego jest efektem indywidualnej i zbiorowej

kreatywności, ale z drugiej strony istotne znaczenie w tym względzie ma wsparcie instytucji publicznych różnego szczebla, jak również współpraca z przedsiębiorstwami z tradycyjnych sektorów gospodarki – mówi Celina Skrobisz general director w agencji reklamowej Mediapromotion.  Cieszy zatem fakt taki, iż do debaty o przemyśle kreatywnym w Szczecinie usiedli właśnie przedsiębiorcy, dziennikarze i przedstawiciele instytucji publicznych. To wszystko pokazuje, że istnieje olbrzymia potrzeba i chęć zmiany. Czy przemysły kreatywne będą jednym z filarów gospodarki naszego miasta – czas pokaże – dodaje Celina Skrobisz.

Strategia rozwoju szczecińskiego klastra jest długoterminowa: poza przyciąganiem kapitału intelektualnego, firmy chcą budować relacje ze strategicznymi międzynarodowymi decydentami, aby upowszechniać wizerunek miasta jako zagłębia branż kreatywnych. Klaster to także doskonała formapromocji dla podmiotów w nim zrzeszonych. Zapewnia on nawiązanie kontaktóworaz szerokie upowszechnianie rezultatów działalności jego Partnerów nie tylko w kraju, ale też zagranicą. Każdy podmiot w Klastrze ma możliwość łatwego nawiązania partnerstwa. Organizacja Klastra nie tylko umożliwia, ale też zachęca do szeroko rozumianego networkingu. Przedsiębiorcy realizują wspólne przedsięwzięcia, również z wykorzystaniem jednostek naukowych, które mają szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (przede wszystkim funduszy europejskich). Klaster jako grupa powiązań różnych podmiotów może liczyć na finansowanie swoich działań ze środków europejskich i krajowych. Ponadto każdy Partner ma możliwość skorzystania z usług ekspertów współpracujących z Klastrem, pochodzących m.in. ze środowisk biznesowych i akademickich.

Do głównych celów należy również zaliczyć działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów reprezentujących branżę kreatywną i nowe media, a także działania na rzecz popularyzacji branży kreatywnej i nowych mediów.

Klaster Kreatywny to dla Telewizji Pomerania szansa na szersze niż dotąd budowanie relacji biznesowych, zarówno z podwykonawcami jak i zleceniodawcami. To możliwość kreowania zapotrzebowania na usługi nie tylko biura reklamy i redakcji, ale na udział w przedsięwzięciach produkcyjnych, programach operacyjnych i działaniach niestandardowych. – mówi Marcin Korneluk dyrektor TV Pomerania i reżyser filmowy. Klaster będzie głosem doradczym i opiniotwórczym, zatem udział w nim to kreowanie otoczenia – dodaje Korneluk.

Zalety wspólnego działania
Współpraca w ramach Klastra Kreatywnego pozwoli wygenerować wiele nowych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich jej Członków, w szczególności:
– wspólne realizowanie projektów dzięki tworzeniu konsorcjów i partnerstw krajowych oraz międzynarodowych,
– inkubację nowatorskich produktów/usług, które bez potencjału klastra nie miałyby szansy na rozwój z uwagi na istniejące ryzyko podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć,
– wypracowanie wspólnych rozwiązań korzystnych przy pozyskiwaniu klientów i realizacji usług,
– budowanie różnorodnej i bogatej oferty, dopasowanej do potrzeb klientów klastra,
– budowanie „portfela klientów” i rozszerzanie go o nowych kluczowych partnerów dzięki szerokiej sieci kontaktów członków klastra, generowanie unikalnej wiedzy,
– skuteczniejszą promocję firm zrzeszonych w klastrze,
– niższe koszty funkcjonowania zrzeszonych podmiotów,
– zapewnienie przewagi konkurencyjnej na,

– współudział w budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki, jaką będzie Klaster promocyjny,

Plany i pomysły

Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się współpraca z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, szkolenia dla pracowników branży kreatywnej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami oraz udział i organizacja targów, wystaw i konferencji branżowych – mówi Maciej Borowy przewodniczący Klastra Kreatywnego. Równolegle chcielibyśmy przeprowadzić badania zachodniopomorskiego rynku usług kreatywnych, które pomogą w opracowaniu długoterminowej strategii rozwoju przemysłu kreatywnego w Szczecinie – dodaje Maciej Borowy.

Kolejne spotkanie Klastra już na początku września, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem PIG.