Strona główna Uncategorized Narzędzia Public Relations

Narzędzia Public Relations

Utrzymywanie stałych i dobrych kontaktów z klientami to jeden z najważniejszych elementów budowania sprzedaży oraz pozytywnego wizerunku marki na zewnątrz organizacji. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami to tak zwane Public Relations, na które składa się szereg narzędzi wspierających kreowanie wizerunku firmy.

Jakie są cele zarządzania relacjami z klientem?
Celowość działań Public Relations znajduje odzwierciedlenie w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak marketing, obsługa klienta, sprzedaż czy zarządzanie. Do podstawowych celów Public Relations należy przede wszystkim budowanie wizerunku firmy, marki oraz oferowanych produktów lub usług. Od tego jaki wizerunek zbudujemy i jak przedstawimy swój produkt lub usługę zależy jak będzie na rynku postrzegany i do jakiej grupy konsumentów najlepiej trafi nasz przekaz. Narzędzia Public Relations mają na celu również przekazanie klientom innych cech organizacji, przekonanie ich, że firma działa zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i poza produktami oferuje swój realny wpływ w życie społeczne i środowisko. Strategie Public Relations biorą również aktywny udział w tworzeniu strategii całej organizacji, w związku z czym mają wpływ na ogólnie pojęty proces zarządzania firmą.

Narzędzia Public Relations
Narzędzi zarządzania relacjami z klientem jest wiele i zazwyczaj wykorzystywane są równocześnie. Do tych narzędzi należą między innymi relacje z mediami. To kontakt firmy z różnego rodzaju mediami, zarówno tymi tradycyjnymi, jak również media społecznościowe czy współpraca z influencerami. Narzędzia Public Relations to również identyfikacja wizualna firmy i marki, a więc logo, kolory przewodnie marki i charakterystyczna szata graficzna produktów. Narzędziami relacji z klientem są również różnego rodzaju eventy organizowane przez markę, czyli konferencje, targi czy spotkania. Również szeroko rozumiany marketing i promocja są narzędziami Public Relations. Wszystkie te wymienione wyżej narzędzia służą do budowania wizerunku firmy.

Zarządzanie relacjami z klientem
Narzędzia Public Relations wspierane są również filozofią CRM, czyli customer relationship management. To zbiór procedur i metod zarządzania relacjami z klientem, gdzie cała koncentracja skupia się na kliencie, jego potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach. CRM to również system informatyczny wspierający zarządzanie relacjami z klientem w firmie.

Wykorzystywanie narzędzi public relations jest więc bardzo ważnym elementem zarządzania marką i jej wizerunkiem. Posługują się nimi obecnie niemal wszystkie organizacje, we wszystkich możliwych branżach. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach najważniejsze działania, to działania zintegrowane, mające na celu połączenie wszystkich dziedzin związanych ze sprzedażą i marketingiem. Właściwy dobór narzędzi wykorzystywanych w public relations jest bardzo ważny z punktu widzenia procesów kształtowania wizerunku całej organizacji. Powinny to być przede wszystkim działania planowe i długookresowe, natomiast ich skuteczność uzależniona jest w dużym stopniu od obranej strategii.

Must Read

Co powinna zawierać księga znaku, czemu służy, jak ją stworzyć i jak używać?

Księga znaku to opracowanie przedstawiające system wizualny marki lub firmy, znak - logo i jego zastosowanie w różnych warunkach, na różnych przedmiotach,...

Czemu służy i w jaki sposób jest realizowany marketing sportowy?

Marketing sportowy to różnego rodzaju działania, wykorzystujące narzędzia marketingowe, w celu promocji produktów lub też usług stricte związanych ze sportem, takich jak...

Czym właściwie jest proces i metoda design thinking?

Nauka, a także wiedza powszechna, ta którą uzyskujemy w codziennym działaniu, wykształciła wiele metod, procedur radzenia sobie z kwestiami problemowymi. Jednakże jeden...

Co to jest, czemu służy i jak jest realizowany marketing terytorialny?

Co to jest, czemu służy i jak jest realizowany marketing terytorialny? Przyzwyczajeni jesteśmy, że marketing może być wykorzystywany jedynie...

Narzędzia Public Relations

Utrzymywanie stałych i dobrych kontaktów z klientami to jeden z najważniejszych elementów budowania sprzedaży oraz pozytywnego wizerunku marki na zewnątrz organizacji. Budowanie...