Co to jest logo w krzywych?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań klientów dotyczy przekazywanych firmie reklamowej materiałów graficznych: w jakiej formie je dostarczyć, by mogły się przydać agencji do stworzenia projektu i potem nadruku? Tu pojawić się może pewna frustracja, ponieważ agencja reklamowa zaczyna zwykle używać słownictwa branżowego, nie zawsze zrozumiałego przez zamawiajacych. Pojęcia takie jak „logo w krzywych”, „w wektorach”, „bitmapa”, itp. nie są w powszechnym użyciu, stąd wymagają krótkiego wytłumaczenia.

Dziś zatem skupię się na podstawowych pojęciach: co to jest logo w krzywych? Czym się różni wersja wektorowa logo (w krzywych) od bitmapy? O co chodzi firmie reklamowej, która zgłasza brak odpowiedniej grafiki, pomimo, że materiał został przesłany e-mailem? „Skąd mam wiedzieć co jest składem, a co nie?”. Zanim wytłumaczę Wam różnicę, najpierw spójrzcie na poniższy rysunek:

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że komputery (na których odbywa się obróbka grafiki przed nadrukiem) w inny sposób postrzegają kształty i kolory logo, niż ludzkie oko. Mogą widzieć je jako zbiór milionów wyświetlanych pikseli na zaznaczonym obszarze – prostokącie, bez rozróżniania kształtów i obiektów, które tworzą kształt logo. Wówczas wyświetlana jest bitmapa – dla komputera to bezładny zbiór pikseli, który układa się dla ludzi w rozpoznawalny przez ludzkie oko kształt. Mogą też widzieć grafikę jako skład, czyli takie odwzorowanie grafiki, w którym każdy element logo jest widziany przez komputer jako osobny kształt, osobny obiekt, np.: szablon koloru, który będzie nadrukowany. Jest to istotne, ponieważ nadruk odbywa się zwykle wg zasady kolor po kolorze. W przypadku powyższego logo Butterfly Gadżety reklamowe nadrukowany byłby kolejno kolor czarny, pomarańczowy i żółty na białym tle, które nie zawsze jest kolorem (np.: gdy podłoże jest białe) . Każdy kolor drukowany byłby osobną matrycą, a więc szablonem danego koloru. Do wykonania prezentowanego nadruku potrzebujemy zatem trzech matryc – szablonów dla każdego z koloru. Firma reklamowa będzie w stanie wykonać szablony wtedy, gdy będzie posiadała logo w formacie umozliwijacym rozbicie grafiki na kolory (szablony) składowe.

W przypadku bitmapy ze zbioru punktów na prostokątnym obszarze, komputer nie wyseparuje samodzielnie kształtów – szablonów poszczególnych kolorów. Gdy dostajemy od Klientów bitmapę  zamiast składu logo, musimy skład zrobić sami. Inaczej nie przygotujemy nadruku do produkcji. Polega to na żmudnym obrysowaniu powiększonej bitmapy i „wycięciu” z niej kształtu logo kolor po kolorze przez grafika. Jest to metoda kosztowna i niedokładna.

Skład (grafika wektorowa)

Do wykonania nadruku potrzebujemy od Państwa materiału źródłowego, czyli składu logo lub grafiki. Skład jest zwykle w posiadaniu autora logo, grafików, agencji reklamowych lub drukarni współpracujących z Państwa firmą. Skład jest zapisany jako plik któregoś z popularnych programów graficznych z rozszerzeniem: .cdr, .ai, eps. W dużym uproszczeniu, skład to taka grafika, która po otwarciu w specjalistycznym programie graficznym daje się obrabiać, tzn. separować kolory i modyfikować kształty. Prawda, że proste?

Bitmapa

Bitmapa jest to zwykły skan lub zdjęcie grafiki, którą chcemy nadrukować. Niestety, zwykle takiego materiału nie możemy wykorzystać do wykonania nadruku. Wszystkie pliki zawierające grafikę z rozszerzeniami: .bmp, .jpg, .html, .doc, cmx, .gif, .tif, .xls, muszą być przez nas dodatkowo obrabiane komputerowo, co jest taryfikowane ok. 40,00 zł netto za godzinę pracy naszego grafika, który je wektoryzuje, czyli wyrysuje na nowo. Wniosek: warto postarać się o skład i mieć go zawsze pod ręką – unikniemy straty czasu i zbędnego kosztu w przyszłości.

Przy okazji: czym się różni logo od logotypu? 

Logo to znak firmowy (zwany również znakiem towarowym) przedstawiany za pomocą znaków lub charakterystycznej grafiki. Umieszcza się je najczęściej na materiałach reklamowych, artykułach piśmienniczych, materiałach, samochodach bądź budynkach. Występuje w trzech postaciach: logotypu, znaku lub pełnego logo.

Logotyp to wieloliterowa czcionka, która zawiera skrót wyrazu bądź wielowyrazowego wyrażenia (np. itd., dr, zł). Jest to najczęściej pewna część znaku firmowego, która zawiera nazwę firmy (marki) w postaci napisu.