Jak wygląda proces zamówienia projektu graficznego w agencji reklamowej?

Jak wygląda proces zamówienia projektu graficznego w agencji reklamowej?

Współpraca z agencją reklamową oznacza konieczność określenia oczekiwań dotyczących zamawianej grafiki, a następnie długi proces akceptowania projektów graficznych reklam i nadruków przygotowywanych przez agencje. Warto zatem dokładnie zebrać i sprecyzować nasze oczekiwania dotyczące grafiki i przekazać agencji maximum informacji potrzebnych do poprawnego wykonania projektów graficznych przez grafików. Wtedy proces akceptacji i produkcji reklam pójdzie sprawnie i szybko – o co przecież nam wszystkim chodzi. Oszczędzamy czas i pieniądze.

O czym należy pamiętać rozpoczynając współpracę z agencją reklamową związaną z wykonaniem projektu graficznego nadruku?

Koniecznie należy wcześniej dowiedzieć się jakich informacji będzie potrzebowała dana agencja do wykonania projektu graficznego. Rekomendowane jest zadbanie o każdy najmniejszy szczegół, by liczba poprawek była jak najmniejsza. Jeżeli klient chce, by w projekcie została wykorzystana jego grafika musi dostarczyć agencji plik w odpowiednim formacie.

Przeważnie agencje reklamowe mają na swoich stronach internetowych briefy, które muszą zostać wypełnione jeszcze przed rozpoczęciem prac. Znajdują się tam wszystkie konieczne wytyczne niezbędne do profesjonalnego opracowania projektu graficznego.

Jak wykonywane są projekty graficzne nadruków?

Jeżeli zostanie agencji reklamowej dostarczony komplet wytycznych, a także firma będzie miała zaksięgowaną wpłatę projekt zostanie skierowany do realizacji. W ciągu 14 dni od momentu uruchomienia wspomnianego projektu klient dostanie od agencji na email projekt graficzny nadruku, który oczywiście musi zaakceptować.

Projekt zostanie uznany za zaakceptowany w przypadku, gdy w ciągu 3 dni nie zostaną zgłoszone uwagi. W innym przypadku agencja skieruje projekt do poprawki. W zdecydowanej większości przypadków poprawki zajmą agencji maksymalnie 7 dni. Agencje przeważnie pozwalają na zgłoszenie dwóch poprawek (w cenie). Oczywiście klienci mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę poprawek, jednak za każdą kolejną będą musieli uiścić opłatę, która wynosi około 120 złotych netto za godzinę pracy grafika.

Jeżeli projekt graficzny zostanie zaakceptowany, agencja przygotuje dla klienta pliki. Warto podkreślić, że wnoszenie poprawek na wspomnianym etapie nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Projekt graficzny cena.

Agencje przeważnie podają na swoich stronach internetowych czy ofertach minimalną cenę za dany projekt graficzny nadruku. Cena może bowiem ulec zmianie po zapoznaniu się z wytycznymi klienta. Warto jednak wiedzieć, że agencje reklamowe nie doliczają do ostatecznej ceny zakupu poszczególnych zdjęć czy grafik, które będą wykorzystane w projekcie. Klient może także samodzielnie dostarczyć zdjęcia.

Przeważnie w cenie uwzględniona jest jedna propozycja projektu graficznego, a także dwie drobne poprawki. Jak zostało już wspomniane wcześniej za każdą kolejną poprawkę klient musi dodatkowo zapłacić. Oczywiści poprawki nie będą obejmowały kompleksowej zmiany całego projektu graficznego nadruku. Agencja na swojej stronie internetowej deklaruje wykonanie wszystkich poprawek złożonych przez klienta w ciągu 7 dni. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie ustalono z klientem inny termin. Ponadto cena nie obejmuje przekazania klientowi przez agencję plików źródłowych projektów.