Jak pisać SIWZ, OPZ i opisy na gadżety reklamowe z nadrukiem ?

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Druki, publikacje, nadruki, i gadżety reklamowe pojawiają się w zamówieniach publicznych i z wolnej ręki dosyć często w SIWZ, OPZ (opisach przedmiotu zamówienia). Prawidłowe sporządzenie specyfikacje i opisu przez Zamawiającego: urząd lub instytyucję ma zatem kluczowe znaczenie dla jakości, terminowości, ceny i estetyki planowanego zamówienia. Potrzebne są do tego pewne praktyczne umiejętności dotyczące przede wszystkim posługiwania się profesjonalnym słownictwem, nomenklaturą branżową. Czasem warto skorzystać z wiedzy Wykonawców lub innych specjalistów z zakresu projektowania graficznego i poligrafii. Nabycie tych umiejętności znacznie zredukuje ilość błędów powstałych po stronie wykonawców (np.: grafików i drukarni) jak i samych zamawiających.

1. Terminologia, słownictwo, sformułowania: konfrontacja wad i zalet języka opisu przedmiotu zamówienia z przykładami opisów opublikowanych

2. Najistotniejsze elementy projektu umowy z wykonawcami, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w kontekście jakości i reklamacji:

·  zapis o przebiegu procesu weryfikacji tekstów

·  zapis o przebiegu procesu autoryzacji i akceptacji kolorów do druku

·  zapis o regulacjach prawnoautorskich odnoszących się do druku

·  zapis o warunkach reklamacji wad druku

3. Techniki druku wykorzystywane przez dział promocji urzędu – przegląd cech istotnych dla OPZ-tu  (offset, cyfrowy druk dziełowy, rotograwiura, fleksografia, cyfrowy druk wielkoformatowy, sitodruk, tampondruk, termografia, druk soczewkowy)

4. Elementy zapytania o cenę – analiza składników zapytania w kontekście problemów, nieścisłości sformułowań i obowiązującej nomenklatury pojęciowej:

· zdefiniowanie formatów lub wymiarów przedmiotu zamówienia

· nomenklaturowa zasada definiowania kolorów druku i nadruku

· charakterystyka i opis papieru i innych podłoży do druku

· poprawność sformułowań określających sposób uszlachetnienia i wykończenia druków oraz specyfikacja prac introligatorskich; rodzaje uszlachetnień i wykończeń

5.  Opis przedmiotu zamówienia – ćwiczenia polegające na analizie opisów druków wykonywanych różnymi technikami poligraficznymi:

·  nazwa przedmiotu zamówienia – terminologia i sformułowania na przykład negatywnych i pozytywnych; grupy, wady i zalety stosowanych sformułowań

·  przykłady opisów zawierające wady pojedynczych elementów w opisach

·  przykłady opisów uniemożliwiających wykonanie kalkulacji i sporządzeni oferty przez wykonawcę

· wzory opisów prawidłowych (tu m.in. publikacji wielostronicowej, teczki firmowej, sztancowanego gadżetu poligraficznego, kalendarza, nadruku na długopis, ołówek, gadżet itp.)

6. Pytania i odpowiedzi – rozstrzyganie spornych kwestii