Czym właściwie jest proces i metoda design thinking?

Nauka, a także wiedza powszechna, ta którą uzyskujemy w codziennym działaniu, wykształciła wiele metod, procedur radzenia sobie z kwestiami problemowymi. Jednakże jeden z tych sposobów jest na tyle uniwersalny, iż jest w stanie połączyć procesy poznawcze, strategiczne oraz te praktyczne, wprowadzające w życie wcześniej przemyślaną koncepcję. Tym ciekawym środkiem rozwiązywania kwestii problemowych jest metoda design thinking.

Design thinking co to jest i jak je zdefiniować?

To, tak zwane projektowanie, które obecnie jest w programie nauczania, jako osobny przedmiot na Uniwersytecie Stanforda, nie wzięło się z pojedynczego projektu, wyizolowanego efektu badań, a jest raczej wynikiem długiego procesu przemyśleń kilku ostatnich pokoleń grafików, informatyków, specjalistów zarządzania, a także filozofów i socjologów społecznych. Pierwociny i zalążki tego podejścia widać już, bowiem w technikach twórczych i metodach projektowych i praktycznych z okresu lat 50`tych XX wieku, a także późniejszych dekad świetnej powojennej koniunktury gospodarczej.

Design thinking to w skrótowej definicji, sposób – metoda twórczego, ale jednocześnie i praktycznego poszukiwania rozwiązania zagadnienia problematycznego. Nazywany „sztuką kreatywności” design thinking stał się szczególnie popularny w pierwszej dekadzie XXI wieku. Co ciekawe, metoda design thinking przydaje się zarówno w życiu codziennym, jak i twórczym rozwikłaniu problemów w korporacyjnym biznesie, ustalaniu celów działania start-upów, w zespołach zarządzania kryzysowego, instytucjach projektujących program edukacji czy podmiotach, generalnie wdrażających jakiś nowy projekt.

Metoda design thinking ma nie tylko doprowadzić do uzyskania efektu końcowego w postaci zadowalającego rozwiązania niewiadomej, ale także uporządkować elementy procesu twórczego, odkryć możliwe alternatywne rozwiązania, a co ważne, uchwycić prawidłowość, którą można by zastosować jako zasadę w podobnych okolicznościach w przyszłości.

Części składowe i procesy design thinking.

Empatia jest punktem wyjściowym każdego działania projektowego, któremu przyświeca metoda design thinking, ponieważ człowiek jest i powinien być w centrum każdego „myślenia projektowego” – nowe rozwiązania będą przecież wdrażane z myślą o ludziach i dla ludzi. Stąd, zespół stosujący design thinking, musi rozpoznać potrzeby, imperatywy (główne wartości) docelowej grupy ludzi (rynku), niejako wejść empatycznie w ich życie (tzw. perspektywa użytkownika), zaobserwować ich charakterystyczne zachowania, zdobyć wiedzę o prawidłowościach socjologicznych ich dotyczących.

Kolejnym etapem jest sprecyzowanie, zdefiniowanie problemu, które w metodzie design thinking polega nie wyłącznie na podsumowaniu, zebraniu danych z pierwszego etapu, lecz także na postawieniu konkretnego pytania problemowego, uchwyceniu sedna problemu. To tutaj tworzymy zagadnienie projektowe, które będziemy przerabiać w kolejnych etapach naszej pracy zespołowej.

Metoda design thinking zakłada, iż dopiero na etapie kolejnym, jeśli już zdefiniowaliśmy problem i dysponujemy potężnym zasobem zsyntetyzowanych danych możemy generować, gromadzić pomysły na dotarcie do rezultatu. To na tym właśnie poziomie uczestnicy design thinking mogą się w sposób nieskrepowany wymieniać koncepcjami, do czego powinna zachęcać spluralizowana formuła zespołu, przełamanie barier i wyjście poza strefy komfortu, czyli swobodne zwizualizowanie swych perspektyw myślowych. Następnie w formule myślenia zbieżnego, kilka najbardziej realnych, prawdopodobnych w swym urzeczywistnieniu koncepcji, zostanie uporządkowanych i poddanych ewaluacji ze względu na prawdopodobieństwo doprowadzenia do realizacji rozwiązania.

Na etapie czwartym, metoda design thinking wprowadza tworzenie prototypów, czyli schematów, makiet i innych sposobów wizualizacji realizacji zadania za pomocą technik 2D i 3D. Owa wizualizacja pomysłów, koncepcji wybranych na poprzednim etapie, jest o tyle ważna, iż to właśnie w tym momencie pomysł może przybrać formę rzeczywistego produktu lub usługi. Zespół projektowy dowiaduje się tutaj, gdy ów koncept zwizualizuje, czy produkt odpowiada potrzebom odbiorcy.

Ale dopiero etap ostatni procedury design thinking, czyli piąty – testowanie, wieńczy dzieło. To w prawdziwym życiu, czyli w rzeczywistości rynkowej lub społecznej okaże się, czy odbiorca projektu ocenia go pozytywnie. Najczęściej waluacji dokonuje wybrana grupa fokusowa, która stwierdza, czy prototyp może stać się pełnowartościowym produktem lub usługą.