Co to jest CMYK ?nadruki , logo, gadżety promocyjne, gadżety reklamowe

Co to jest CMYK ?, na­dru­ki , lo­go, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ga­dże­ty re­kla­mo­we