Gadżety reklamowe z nadrukiem

Jak opisać przedmiot zamówienia publicznego? Oto 7 zasad.

Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia publicznego decyduje o sukcesie przetargu. Lub o porażce. Opis zawarty w SIWZ jest niczym Biblia – obowiązuje i koniec. Jeśli Zamawiający popełni w nim błąd lub zawrze nieścisłość, a Wykonawcy nie poproszą o sprostowanie (czasem celowo), to mamy problem… Wyłoniony Wykonawca dostarczy to, co wprost wynika z opisu, a Zamawiający musi przyjąć dostawę i za nią zapłacić, niezależnie od efektu. Opis przedmiotu zamówienia to obowiązek Zamawiającego i jego odpowiedzialność.